Please rotate your screen
to landscape.

請將屏幕旋轉為橫向。
天趣畫報
編者 - 黃柏堅
可見第一期
可見最後一期
1928
1928
零售每份 : 4角
出版者
不詳
內容簡介

月刊,以風月消息為主,夾雜文言、白話、廣東話。刊登上海、廣州、香港等地之校書、女侍、歌者、女優、坤伶、女明星等照片;並有「南塘現代紀」、「珠江風月」記載青樓風俗。附以有粵港兩地之趣聞、影評、校書、諧文、小說。食評「老饕錄」介紹酒家的收費、菜式和服務。

館藏 全國報刊索引
撰稿人 Da Huang · Tian Reng · Guai Guai · Langman Shaonian · Diang Gong · Jinqian Diaozi · Bai Jian · Shao Ying · Tong Wei · Zong Ling · Bo Yuan · Tian Yi · Bei Fu · Shi Quan · Fan

圖片來源:全國報刊索引